Nieuw bondsleidingsteam!

Bij een nieuw werkjaar hoort een nieuw bondsleidingsteam.

De taak van Arno en Bram wordt ingenomen door Willem (bondsleider) en Tom (bondssecretaris).

Lot (bondsleidster) en Sharon (bondsorganisator) doen nog een jaartje verder.

Ruben, Hanne en Dirk (proost) blijven ook volgend jaar volwassen begeleider.

Bedankt voor het vertrouwen in KSA!