Over ons

Je vraagt je misschien af wie of wat KSA is. Wel, wie al in KSA zit, kan je zeker en vast vertellen dat KSA je week na week een spetterende zaterdagmiddag bezorgt! Elke zaterdag verzamelen we aan 't Bosjoenk te Oostende (Zinnialaan 1), aan de Ieperstraat 23 (naast het huis met de Rode Kraan) of aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege (Euphrosina Beernaertstraat 3) in Oostende. De exacte verzamelplaats voor elke activiteit staat in het trimesterboekje. De activiteit duurt gewoonlijk van 14 tot 17u. Wij hebben een afzonderlijke jongens- en meisjeswerking die elk in vijf leeftijdsgroepen van telkens twee jaar verdeeld zijn. Deze leeftijdsgroepen zijn hier te zien.

Verzamelplaatsen

'T bosjoenk

Ieperstraat 23

KSA is de afkorting voor Katholieke Studenten Actie. Naast de Scouts en de Chiro is KSA de derde grote jeugdbeweging in Vlaanderen. 


KSA Oostende Meeuwennest is de naam van onze KSA-groep in Oostende. Wij zijn een deel van de overkoepelende organisatie KSA Noordzeegouw. Deze is verantwoordelijk voor alle KSA-groepen van heel West-Vlaanderen. KSA-Noordzeegouw maakt op zijn beurt deel uit van de nationale organisatie KSA Nationaal

KSA werd in 1928 opgericht door de Oostendse priester Karel Dubois. De eerste VKSJ-afdeling werd gesticht in 1930. Zo verspreidde KSA zich over heel Vlaanderen. Het was de bedoeling van de stichter dat jonge mensen in jeugdbeweging samen met elkaar echt leren zichzelf worden.

Kinderen in KSA kiezen bewust voor KSA. Het aantal leden in KSA-Noordzeegouw stijgt nog steeds en dit wil zeggen dat KSA een ideale omgeving aanbiedt waarin kinderen zich, naast school en thuis, volledig zichzelf kunnen zijn en zich kunnen amuseren.

Ze kiezen voor spel en creativiteit, inzet en vriendschap, betrokkenheid in de kleine en de grote wereld. Zij leren enerzijds zichzelf kennen en anderzijds de anderen en ontwikkelen zo ook verantwoordelijkheidszin. Er is ook plaats voor het ‘Katholieke’ gebied in KSA.

Samen spelen, kamperen, tochten maken, samen praten en denken, creativiteit, bezinning, zorg voor de anderen, respect voor de natuur,... Dat zijn de manieren waarop we proberen kinderen te amuseren en bepaalde waarden mee te geven. We willen zoeken naar een ‘way of life’ waar het niet gaat over de prestatie, concurrentie of consumptie, maar over verdraagzaamheid en samenhorigheid. Tijd en ruimte om kosteloos waardevolle dingen te beleven en van het leven te genieten, met einddoel dat kinderen zelfstandig worden en een mooie persoonlijkheid creëren.

KSA was er in Oostende al in 1929 voor jongens. En nu al meer dan 30 jaar voor de meisjes. KSA Noordzeegouw telt vandaag de dag ruim 9000 leden. Het gewest KSA Meeuwennest telt er zo'n 750.

En ook jij bent van harte welkom in onze jeugdbeweging!