Kampen

 

Kampen

Deze zomer gaan er opnieuw KSA-kampen door. Inschrijven doe je best nu al, want wie dat doet na 1 mei 2017 moet 10 euro extra betalen. Gelieve bij de overschrijving de naam van je kind te vermelden.

Meer info over het kamp volgt in het kampboekje (wordt rondgebracht tijdens de zomervakantie).

Datum

Groep + rekeningnummer

Kampplaats

Kostprijs

11 tem 16 juli

Kabouters
BE44 8334 2468 3545

Ieper

€ 90*(met broer/zus in KSA) € 95* (zonder)

11 tem 21 juli

Ravotters
BE95 8334 2468 4858
 & Vikinghorde
BE73 8334 2468 5060

Zelem

€ 150*(met broer/zus in KSA) €160* (zonder)

16 tem 21 juli

Kwebbels
BE18 8334 2468 5565

Ieper

€ 90*(met broer/zus in KSA) € 95* (zonder)

21 tem 31 juli

Pagadders
BE19 8334 9730 4112
 & Flodders
BE60 8334 2468 6070

Zelem

€ 150*(met broer/zus in KSA) €160* (zonder)

21 tem 31 juli

Trendies
BE49 8334 2468 6171
 & Zwervers
BE38 8334 2468 6272

Solwaster

€170*(met broer/zus in KSA) €180 (zonder)

2 tem 12 augustus

Knapen & Jonghernieuwers
BE51 8334 2468 5262
 & Jonghernieuwers
BE29 8334 2468 5464

Solwaster

€170*(met broer/zus in KSA) €180 (zonder)

Geld terugkrijgen

Stad Oostende

De federale overheid maakt het mogelijk om de uitgaven voor opvang tijdens vrijetijdsactiviteiten van kinderen tot 12 jaar in aanmerking te nemen voor fiscale aftrek. Voor de kampen van deze zomer (juli/augustus 2018) kunnen deze kosten dus worden ingebracht in de aangifte van de personenbelasting van het aanslagjaar 2019 -- inkomsten 2018.

Als u ons een mail stuurt na het kamp met volgende gegevens sturen wij zo snel mogelijk het ingevulde en ondertekende attest op:

  • Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang (meestal ouders)
  • Naam en voornaam van het kind
  • Geboortedatum van het kind
  • Periode waarin het kind is opgevangen (kampdatum)

Dit kan ook nog altijd voor de kampen van zomer 2016! Hiervoor vragen wij ook een mail met dezelfde gegevens zodat we dit attest kunnen bezorgen.

CM 

CM-leden die lid zijn van een jeugdvereniging krijgen voor het lidgeld tot 20 euro per jaar terugbetaald. Er is ook nog een tegemoetkoming voor wie op kamp gaat. Die kan oplopen tot 100 euro per jaar. Concreet: als uw kind bij de CM is aangesloten en nog recht heeft op kinderbijslag, dan betaalt CM 5 euro per kampdag terug. Een kampdag kan zowel een dag van het weekend als een dag van het zomerkamp zijn.

Alle regels en info, inclusief stappenplan voor de aanvraag, zijn te vinden op de site van de CM.